stappenplan kwaliteit met agile

Agile werken? De Scrumfabriek.

Na de workshop Agility & Kwaliteit en het uitvoeren van de risico analyse zijn er waarschijnlijk legio’s ideeën om de kwaliteit te kunnen verbeteren. Deze kunnen niet allemaal tegelijk worden opgepakt. Sommige verbeteringen zullen procesmatig zijn, anderen zijn wellicht voer voor de DoD en tot slot zijn er verbeteringen die tijdrovender zijn en ontwikkelwerk nodig hebben

  • Uitleg aan Product Owner en het scrumteam welke manieren er zijn om de verbeteringen uit te kunnen voeren
  • Laaghangend fruit
  • Aanpassen Definition of Done
  • Opstellen en prioriteren user stories met kwaliteit verbeteringen
  • Refinen en inplannen user stories met kwaliteit verbeteringen
  • Kwaliteit verbeteringen implementeren en monitoren
de scrumfabriek, uw agile coach.