Resultaat

Je kunt resultaten van je scrum team op verschillende manieren meten. Er is verschillende positief gestemde literatuur over de opbrengst

Het resultaat op teamniveau kun je meten door

  1. medewerker tevredenheid
  2. velocity? nee meestal niet. Velocity heeft te maken met de voorspelbaarheid van het team. De velocity kan bijvoorbeeld hetzelfde blijven, terwijl het team meer functionaliteit oplevert bron: xebia blog
  3. Een health check van het team. Het team bepaald in een gezamenlijke sessie waar ze staat en wat ze wilt verbeteren

Het resultaat op management niveau kun je meten door

  1. transparantie; door gebruik van scrum artifacten zoals het product backlog en de sprint backlog hebben belanghebbenden te aller tijden inzicht in de voortgang van het team
  2. voorspelbaarheid; door gebruik te maken van story points en emperisch werken is zowel de snelheid van het team als het effect van de wijzigingen voorspelbaar
  3. ROI; de kosten van een scrumteam per sprint kun je laten berekenen.

Het resultaat voor de klant kun je meten door

  1. klant tevredenheid onderzoek

Scrum is gebaseerd op de theorie van empirische procesbesturing, ofwel het empirisme. Empirisme gaat ervan uit dat kennis ontstaat uit ervaringen en beslissingen op basis van het bekende. Scrum is een aanpak om risico’s te beheersen. Drie pijlers vormen het fundament van elke implementatie van empirische procesbesturing: transparantie, inspectie en aanpassing. bron: scrumguide.nl